Valige keel: est
Avis
ALEXELA KML KODUMÄNG
89:83
02.04.2017, 17:00
PÖÖRDUMINE LASTEVANEMATELE

PÖÖRDUMINE LASTEVANEMATELE

Lugupeetud Rapla Korvpallikooli õpilaste lapsevanemad,
                                                                        Rõõm on tõdeda, et olete oma lapse sportlikuks huvitegevusringiks valinud just Rapla Korvpallikooli! Täname Teid väga meie klubi ja treenerite usalduse eest!
                                                                        Sarnaselt teistele spordi-organisatsioonidele on ka Rapla Korvpallikool kvaliteedi ja vastuvõetava hinnataseme eesmärgil tasustanud oma treenereid stipendiumitega. Nimetatud teguviisi on aktsepteerinud nii kohalik omavalitsus, Eesti Olümpiakomitee kui ka Maksu- ja Tolliamet. Aastaid on vastavalt toiminud pea kogu Eesti Spordisüsteem, kuid alatest 2014. aasta II kvartalist on kõik osapooled võtnud seisukoha, et stipendiumi tasumine treenerile pole õigustatud. 

Sellest tulenevalt loobus Rapla Korvpallikooli osaliselt alates 2014. aasta veebruarikuust ja täielikult augustikuust stipendiumite maksmisest ning kõigile treeneritele arvestatakse töötasu, millega kaasnevad klubile 70% lisakulusid erinevate maksude näol. Rapla Korvpallikoolile kui eraõiguslikule huvikoolile on kaks kõige stabiilsemat rahalist toetust kohaliku omavalitsuse panus ning lastevanematelt laekuv õppemaks. Neile kahele lisandub toetus koostööpartneritelt ning sponsoritelt, kuid nende järjepidevus sõltub väga paljudest teguritest, mis ei sõltu Korvpallikoolist. Kuigi Rapla Korvpallikool on väga tänulik Rapla valla mitmekülgsele toetusele, kattis omavalitsuse toetus vaid 40% noortetreenerite stipendiumikuludest, rääkides töötasudest muutub osakaal veelgi väiksemaks.

Möödunud kolmel kuul oleme katnud töötasude maksmisest tuleneva lisakulu Korvpallikooli olemasolevate ressursside arvelt ning heade koostööpartnerite abiga. Alates 2014. aasta septembrist oleme sunnitud jätkusuutliku tegevuse ning treeningtöökvaliteedi säilitamise ja tõstmise nimel suurendama ka lastevanemate osakaalu. Alates 1.septembrist 2014 tõuseb Rapla Korvpallikooli õppemaks 18 euroni kuus. Protsentuaalselt on tõus päris kõrge, kuid sellele vaatamata tuleb leida klubil veel suurem summa toetajatelt, et maksud töötasudelt ära maksta. Erandina kehtib soodsam õppemaks klubi kõige nooremate poiste ja tüdrukute treeninggrupile ning see on 15 eurot kuus. 2014/2015 hooajal on kõige nooremaks grupiks treener Kaia 2006-2007 tüdrukud ning septembris alustav uus poiste grupp treener Allari juhendamisel.

Tuletan meelde, et endiselt on Rapla Korvpallikool ja õppekava ”Korvpall” (õppekava kood 82771) Haridus- ja Teadusministeeriumis ministri käskkirjaga 2. juunil 2008 registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. See annab lapsevanematele võimaluse tasutud koolituskulude eest pärast füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamist tulumaks riigilt tagasi saada. Lisaks kehtivad Korvpallikooli poolt rakendatavad soodustused peredele, kust osaleb treeningutel 2 või enam last. Teise lapse eest tuleb tasuda pool õppemaksust ning järgnevad lapsed on õppemaksust vabastatud. Korvpallikooli treeningutel saavad tasuta osaleda ka Eesti Lasterikaste Liidu „Perekaardi“ omanikud. Korvpallikool võtab lastevanematelt vastu põhjendatud avaldusi õppemaksu soodustuse kohta.

Lisaks hoiab Rapla Korvpallikool jätkuvalt seisukohta, et osavõtt Eesti Meistri - ja Karikavõistlustest ning üle-eestilistest noorteliigadest on Korvpallikooli õpilaste jaoks tasuta ning klubi katab ka enamuse transpordikuludest mängudele. Hooaja eel tuleb vaid tasuda ühekordne litsentsimaks 7 eurot. Mitmetes teistes korvpalliklubides olukord paraku taoline ei ole.

Klubijuhina on mul Teile väga raske käesolevat kirja edastada, kuid positiivne on, et viimase 12 aasta jooksul on see alles 3 kord, kui tuleb tõsta lastevanemate regulaarset toetust klubile. Meie rõõmuks on Teie hulgas järjest rohkem neid, kes aitavad meid ka lisaks kuumaksu tasumisele nii rahaliselt kui oma aega panustades! Loodan siiralt, et hinnatõus ei mõjuta Teie lapse/laste sporditegevust ning koostöö jätkub kõigile osapooltele meelepäraselt.

Lootes Teie mõistvale suhtumisele,

Jaak Karp
Tegevjuht

Sünnipäev
Täna meil sünnipäevalapsi ei ole!
Tabeliseis